Nikolaou, Spiridon - Eric, Jovana 1/2-1/2
Veliko Gradiste 22.06.2018
(pgn)
© Chess tempo