Hirneise, Tobias - Injac, Teodora 1/2-1/2
Veliko Gradiste 19.06.2018
(pgn)
© Chess tempo