Baglan, Esat - Hirneise, Tobias 1/2-1/2
Veliko Gradiste 18.06.2018
(pgn)
© Chess tempo