Dimitrijevic, Radmilo - Elez, Nikola 1/2-1/2
Golubac 18.07.2008
(pgn)
© Chess tempo