Carlsen, Magnus - Navara, David 1/2-1/2
Shamkir 20.04.2018
(pgn)
© Chess tempo