Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Nestor Turbina dodatak

Nestor Turbina dodatak

06.11.2014 / ŽFM Nestorović, Irena (2019)

Председник ШК Нестор, Ирена Несторовић, доставила нам је нове чињенице...

03.11.2014 /   Andrejić, Vladica (2268) : Nestor Turbina fakti
05.11.2014 /   Andrejić, Vladica (2268) : Nestor Turbina pljačka

Šahovski savez Beograda, 4.11.2014. (DOC)

Poštovani,

Molimo da nas obavestite pismenim putem da li ćete odigrati meč za opstanak u Zonskoj ligi kako bi smo mogli mogli da zakažemo sastanak za izvlačenje boje figura.

Irena Nestorović (predsednik šk Nestor), 5.11.2014. (DOC)

ŠAHOVSKOM SAVEZU BEOGRADA

U vezi vašeg zahteva,

Obaveštavmo Vas da je šahovski klub Nestor poštujući Pravilnik Zonske lige odigrao sve mečeve lige i dana 2.11. 2014. završio takmičenje u Zonskoj ligi A na šestom mestu.Nove činjenice u vezi poništavanja meča Zonske lige A Nestor –Turbina Vreoci

1. Statut ŠSB, Član 24.

Upravni odbor ima 15 članova. Devet članove UO bira Skupština, na predlog šahovskih klubova, odnosno ovlašćenih predstavnika u Skupštini a pet na predlog predsednika ŠSB. Petnaesti član UO je predsednik ŠSB. Na prvoj sednici, Upravni odbor bira iz svog sastava jednog ili više potpredsednika Upravnog odbora, koji pomažu predsedniku u radu i zamenjuje ga u slučaju odsutnosti ili sprečenosti. Između dve sednice Skupštine, Upravni odbor rukovodi radom ŠSB u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima i odlukama Skupštine.

Šahovski klub Nestor dobija zvaničan odgovor da upravni odbor ima 13 članova. U Prilogu je overen i potpisan dokument sa imenima svih članova odbora.

1. Statut ŠSB, Član 28.

Upravni odbor donosi punovažne odluke ako na sednici prisustvuje većina njegovih članova. Glasanje je javno a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Odluke o usvajanju Programa rada Skupštine, Statuta i drugih optih akata ŠSB, Plana rada Upravnog odbora, po kadrovskim pitanjima, prilikom usvajanja Završnog računa i finansijskog plana ŠSB i pri odlučivanju u drugom stepenu, donete su ako se za njih izjasni više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Uvidom u „radnu verziju“ zapisnika sa sednice Upravnog odbora od 23.10.2014. (na žalost, nisu mi dozvolili da isti kopiram ali ću kopiju zatražiti zvanično) stoji sledeće činjenično stanje:

Na sednici je bilo prisutno sedam članova Upravnog odbora. Šest članova je glasalo za odluku kojom je poništen meč Nestor – Turbina dok je jedan član bio uzdržan. Za „odluku“ su glasali:

1. Predsednik Miodrag Rakić
2. Davidović Milorad
3. Nedeljković Dragan
4. Raičević Dragoljub
5. Zdravković Časlav
6. Lukić Marija
7. Kuzmanović Milorad je bio uzdržan, dakle nije glasao za „odluku“.

3. Zakon o sportu, Član 62.

Odluke kao pojedinačni akti organa, odnosno zastupnika ništavne su ako su donete suprotno zakonu, sportskim pravilima ili opštem aktu sportskog udruženja. Ništavost odluke iz stava 1. ovog člana utvrđuje sud, po tužbi zainteresovanog lica ili javnog tužioca. Tužba za utvrđivanje ništavosti iz stava 1. ovog člana ne može se podneti po isteku roka od tri godine od dana podnošenja odluke.