Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Обраћање шахистима Београда и Србије

Обраћање шахистима Београда и Србије

17.06.2019 /   Влаховић, Горан (2021)

ШАХИСТИ, СПАСИМО ШАХ ОД "СПАСИЛАЦА ШАХА"

"Шћепан Мали је лажа и скитница, али је знамениту епоху у Црној Гори и у околини учинио именујући се рускијем царем (....)
Због важности догађајах и због чудноватости Шћепанове ја сам жељео штогод о њему написати"

Предговор Петра II Петровића Његоша његовој драми Лажни цар Шћепан Мали

Поштовани шахисти Србије и Београда,

Последња неуспешна ванредна изборна седница Шаховског савеза Београда (тако названа од сазивача седнице) одржана 26. маја 2019. године, као и сазивање седнице ШСБ-а за 4. јули 2019. године и седнице Скупштине ШСС-е за 27. јуни 2019. године ( са предложеним дневним редом) представљају врхунац свих наших саплитања, безперспективности и немања идеја и жеље да се начини корак ка оздрављењу и стварању услова да наши савези: ШСС-е и ШСБ-а, коначно почну да остварује све оне прокламоване и зацртане циљеве у својим статутима, због чега ти савези и постоје.

Шта још треба да ураде "спасиоци шаха", који су сами себи наденули овај епитет, да би до краја урушили вишедеценијски стицан и признат углед та два савеза, како у Србији и Београду, тако и у европском и светском шаху.

Скоро више од две деценије сведоци смо, и не само сведоци, већ и са жалошћу могу констатовати на овај или онај подржаваоци појављивања "спасилаца шаха", њихове епизодне улоге и обесмишљавања свих достигнутих вредности у раду и функционисању ова два свеза у двадесетом веку.

Појављивали су се и нови "спасиоци шаха", али је велики и број који су трајни епитет "спасиоци шаха" сами себи наденули и који су већ деценијама на руководећим местима у органима управљања оба савеза.

У овом тексту нећу наводити имена и презимена "спасиоца шаха", свакако ћу то учинити у каснијим обраћањима шаховској јавности, као и на седницама скупштина савеза и засигурно другим надлежним органима и институцијама, јер ми је намера да овим обраћањем укажем шахистима да су оба савеза захваћена поодмаклим карциномом који нагриза, уништава шаховске савезе као институције.

Сведоци смо, и као што рекох неми посматрачи, да су у периоду који је претходио, више од две деценије, сви "спасиоци шаха" нудили су нам сличне, готове исте предизборне програме и обећања.

Обећавали су да ће опоравити савезе тако што ће успети да у потпуности консолидују финасијску ситуацији у шаховским савезима, уз увек пратећу констатацију "да у супротном нам прети гашење савеза" и да је претходно руководство оставило дугове, да ће донети нова општа акта која ће бити заснована на законским одредбама, прилагодљива примењљива и примерена у примерана времену регулисања шаховског живота у Србији и Београду, да ће радити на стварању услова за повећање броја шаховских клубова и организација, да ће посебан акценат дати на унапређењу рада по питању омладинског шаха, организовати и оспособити администрације савеза стручним људима и примењивањем сваремене технологије, побољшању резултата репрезентативних селекција, транспарентности и јавности у раду и др...

Не треба да вам ја то кажем, јасно вам је да после истека мандата свих "спасилаца шаха", од прокламованих циљева и обећања није било ништа.

Гомилање дугова у савезима настајала су недомаћинским понашањем, што не рећи и незаконитим одлукама и располагањем новчаних средстава од стране органа управљања и носиоца руководећих функција у савезима, уз пратећу нетранспарентност и јавност начина трошења новчаних средстава.

После "одрађеног" мандата иза "спасилаца шаха" остају правоснажне и извршне одлуке арбитражних и судских органа којима је утрђена обавезујућа и извршна новчана обавеза шаховских савеза, које су производ незаконитих одлука органа управљања шаховских савеза.

Давање отказа, односно раскида уговора о раду мимо законом прописане процедуре, доношења одлука дисциплинких судова (како гротексно и претенциозно звучи Дисциплински суд у једној спортској организацији) представљају прави пример незаконитости и неправилног поступања. Посебно наглашавам да те и такве одлуке и поступања представљају и кршење права појединаца, шахиста установљена Уставом Републике Србије.

При том, органи савеза (скупштине, надзорни одбори, генерални секретар, односно извршни директор и др., који би морали у складу са одредбама Закона о спорту, Закону о удружењима, одредбама закона из сфере финасијског пословања и располагања средствима којима је уређен поступак и начин трошења буџетских средстава, као и статутарних одредби), који би морали да контролишу законитост и правилност располагања новчаним средствима не функционишу, прецизније не предузимају никаве радње у циљу да се уочене, констатоване неправилности и незаконитости спрече, отклоне и на крају санкционишу.

Од одласка г-дина Пековића у пензију, са функције генералног секретара ШСС-е у јулу 2014. године ШСС-е, ШСС-е није именовао генералног секретара. Статут ШСС-е у члану 31. став 1. тачка 6) и члану 48. императивно прописује да је генерални секретар један од органа управљања савеза, али и лице чија је законска и статутарна обавеза да непосредно штити и спречи незаконитост у раду и поступању органа и лица овлашћених за доношење одлука у савезима. Узалуд сам и безуспешно, писаним и усменим путем, обавештавао, безброј пута почев од августа 2014. године, о чему постоје писани трагови, председнике, в.д. председнике ШСС-е, председнике Скупштина и чланове Надзорног одбора на неопходност хитног именовања лица које ће обављати функцију генералног секретара. Чак је у августу 2014. године Управни одбор ШСБ-а доставио писаним путем председнику ШСС-е конкретан предлог за именовање генералног секретара, али ни то није било довољно. Навешћу последњи одговор актуелног председника ШСС-е, који сам добио од канцеларије ШСС-е, и који довољно говори сам за себе и како поједини "спасиоци шаха" схватају и разумеју своју руководећу функцију у савезу и функционисање и других органа савеза "Поштовани Прослеђено је. Председник је рекао да место генералног секретара из финансијских разлога, неће се попуњавати. С поштовањем Миливоје Миливојевић... 25. март 2019. године.

Посебно је, уједно и илустративно, да се и у У ШСБ-а не зна које лице обавља фукцију Извршног директора савеза и да ли уопште неко обавља ту функцију?! Конкретан случај је продукт незаконитих, усуђујем се основано рећи да постоје и обележја кривичног дела у поступању/непоступању појединих лица на челу органа управљања савеза. Ову тему не бих даље објашњавао из разлога што веома брзо ове моје тврдње добити потврду.

Како онда очекивати да адмистративно-стручна служба у оба савеза функционише, кад се не зна ни која је лица чине и шта им је обавеза да раде, као и које лице је овлашћено да им издаје налоге за поступање и руководи њиховим радом.

Многи непосредни учесници седница Скупштина, оба савеза у претходном периоду, засигурно деле моје мишљење да су исте припремане, одржаване и вођење од стране председника тих Скупштина, на начин који је представљао импровизацију, непознавање и непримењивање одредби статута и пословника о раду скупштина, одсуство уважавања супротног, исправније рећи другачијег мишљења, а пре свега нестатутарно и противзаконито вођење и доношење одлука.

Сваки нови Стаутут оба савеза, а и други општи акти, уместо да предстаља побољшање претходног у односу на оне поблеме који су се појављивали приликом примене статутарних одреби, отворали су нове проблеме и немогућност поступања због нестручног и непрофесионалног приступа у процесу израде и доношења статута. Неки "спасиоци шаха", нама само primo facie/на први поглед непознати, а предобро знани, сачињавали су своје правне играрије и бесмислене и непримењиве Статуте и који су без икакве расправе усвајани са фингираном већином гласова на седницама Скупштине, уз неизбежну последицу да се та и таква већина у врло кратком року губила, јер је и била фиктивна.

После сваког одласка органа управљања оба шаховска савеза, неспорна је чињеница, да се смањује број шаховских клубова у односу на почетак мандата "спасиоца шаха". Тачно је да за ову појаву постоје и објективни узроци, али управо из тог разлога се и не дају предизборна обећања која се не могу испунити.

Треба рећи, зашто да не, да је било активности у покушајима да се створе бољи услови за развој и унапређење омладинског шаха, међутим, да ли су и остварени резултати у складу са програмским циљевима остављам на оцену најпре самим омладинцима и омладинкама, као и њиховим родитељима, а на послетку широкој шаховској јавности.

О начину како "спасиоци шаха" схватају значај репрезентативног представљања наше земље у шаху и однос према појединим шахистима и шахисткињама који су чинили и чине те репрезентације говори неспорна чињеница да не постоји јасна стратегија по овом питању, стална лутања у зависности ко се нађе на челу органа управљања, као и да су изостали иоле пристојни резултати репрезентативних селекција и да смо тренутно трећеразредна шаховска нација у односу на резултате репрезентативних шаховских селекција у претходне две деценије.

Начела јавности и транспарентности у раду и функционисању органа управљања шаховских савеза, прокламованих и прописаних у одредбама Закона о спорту и Закона о удружењима, као кровних закона којима се уређује шаховска делатност, као и одредаба Статута оба шаховска савеза, само су празно слово на папиру.

Господо, пријатељи, шахисти, није ме понукало да се обратим шаховској јавности само да бих изнео пуке констатације и рентгенски приказ фактичког и тренутног стања у шаховским савезима. То је опште познато свакоме ко иоле има додира са шахом.

Обраћам се шаховској јавности са циљем да иницирам и заједно са вама поступак регенерисања, отрежњења, предузимању активности и радњи које ће, као што сам насловио овај текст, довести до последице да спасимо спасимо шах од "спасиоца шаха".

На који начин и како?

Подсетићу шахисте да је још 26. јуна 2016. године у просторијама Шаховског савеза Београда одржана неформална седница којој су присуствовали представници шаховских клубова са дугом традицијом и значајним такмичарским резултатима, као и шахисти, шаховски радници и од интегритета, како моралног, тако и професионалног. Свакако, да је било потреба да тој седници присуствују и многе друге шаховске личности од ауторитета и шаховског знања али из објективних и личних разлога они нису били присутни..

Присећам се чињенице да сам био један од зачетника неопходности да се одржи таква седница на којој би се сагледало и констатовало тренутно стање у шаховским савезима и заузели ставови по питању предузимања конкретних активности и мера на превазилажењу дугогодишње, вишедеценијске кризе шаха у Србији и Београду.

На тој седници, понављам неформалној, од стране учесника седнице након констатованог тешког стања оптерећеног многим проблемима објективне и субјективне природе усвојени су, од стране учесника седнице, Основе предлога за превазилажење кризне ситуације у ШСБ-а. Детаље са наведне седнице са заузетим ставовима можете погледати на сајту Шах клуба Рад који је објављен 28. јуна 2016. године.

Време нам је показало да ставови заузети на тој седници одржаној 26. јуна 2016. године нису одговарали "спасиоцима шаха", и уз пасивно држање готово већине шахиста, они су успели да ти ставови и виђења за превазилажење тешког стања у шаховским савезима не заживе односно да се не реализују.

Суштина, и тада а и сада је, да шаховским савезима требају у најскорије време Нови општи избори на свим ниовима, у ШСС-е и ШСБ-а.

Али услов да би се оствариле суштинске промене лежи у чињеници да нове изборе изборе не могу припремати људи које желе да се кандидују за неку од руководећих функција у савезима.

С тога, први корак је у заказивању састанка, на начин како је заказан већ поменути састанак 2016. године, на којем би се именовали људи из света шаха са ауторитетом, итегритетом, моралном и професиналном кредибилношћу, и сакако стручношћу, који ће припремити и организовати изборни циклус да би се у демократској, статутарно прописаној процедури изаберу они кандидати чији предизборни програми требају бити гарант побољшања и унапређења рада шаховских савеза и стварање услова за свеукапан бољитак шаха у Србији и Београду, а не списак лепих и неостварљивих жеља. Понављам, да ти људи који буду именовани да припреме и организују и спроведу изборни процес не би могли бити кандидати за ниједну руководећу функцију у савезима у наредном периоду.

Наглашавам да овом приликом не говорим о изборима у ШСЦС-е и ШСВ-е, из разлога што се моја непосредна шаховска делатност односи на територију града Београда, па би с тога било неумесно и некоректно да говорим у име шахиста са тих подручја, уз опаску да и шахисти из тих шаховских региона сигурно деле моје мишљење да се ШСС-е, чији су они чланови, налази већ дуже време у великој кризи.

На крају, обратио сам се шаховској јавности путем овог сајта, на чиме сам изузетно захвалан власнику истог, са констатцијом да и није било друге могућности да јавности изнесем свој поглед на садашње стање у ШСБ-а и ШСС-е и предложим расписивање општих избора у ШСС-е и ШСБ-а, као једини пут за излазак из више од дведеценијске кризе, на начин како сам навео у тексту овог обраћања.

Горан Влаховић из Београда са титулом МК од 1979. године
по занимању дипломирани правник